6.C

V rámci každoročního Dne otevřených dveří se 15. 12. 2016 uskutečnily předvánoční dílny. Třetí ročníky si pro děti z mateřských škol a kamarády připravily vyrábění papírových perníčků a andílky z lékařských špachtlí. Někteří z nás si také vyzkoušeli, jaké to je pomáhat menším dětem.

Na začátku prosince jsme opět začali bruslit. Čeká nás celkem 10 lekcí. Během první hodiny jsme se po roce s ledem spíše opatrně seznámili a od druhé lekce už jezdíme jako draci smiley.

Letos jsme se v projektu Sám sebou zaměřili na téma kamarádství. S dvouhodinovým blokem k nám opět zavítala paní Mihatschová. V různých modelových situacích jsme radili dětem, jak se správně chovat, vyplňovali pracovní list, hráli hru. Na závěr jsme vyráběli přáníčko pro svého kamaráda.

 

Letos nás opět svou návštěvou poctili čerti, Mikuláš a andílek. Za krásně zazpívanou písničku o vyjmenovaných slovech jsme od nich dostali sladkou odměnu. Poté jsme se vydali do UFFA na divadelní představení Putování s anděly. Díky předvánočním příběhům jsme si hezky zpestřili adventní čas a zazpívali známé koledy.

Halloweenský školní den jsme si užili ve strašidelných maskách. Učení jsme tentokrát odložili a věnovali se tematickým činnostem. Ve skupinkách jsme vytvářeli plakáty, hráli dramatické scénky, tančili... Byl to po podzimních volných dnech příjemný návrat do školy.

Back to top