V úterý 29. 5. nás paní učitelka místo učení vytáhla na procházku. K našemu údivu ale nakonec nešlo o obyčejnou procházku, ale o projekt pořádaný lesní akademií Trutnov. Za úkol jsme měli projít několik stanovišť a ve skupinách plnit úkoly. Na prvním stanovišti jsme správně přiřazovali listy k názvům stromů. Na druhém stanovišti jsme se dozvěděli něco zajímavého o sokolnictví. Na třetím stanovišti jsme hádali bylinky a jejich užitečnost pro člověka. Na čtvrtém stanovišti jsme řešili otázky týkající se životního prostředí. Na pátém stanovišti jsme se seznámili s vábením zvěře a přiřazovali jsme stopy ke správnému zvířeti. Na šestém stanovišti jsme hádali, kde jaké zvíře žije. Na sedmém, posledním stanovišti, jsme měli za úkol uhodnout jaká kůže/paroží/zuby k jakému zvířeti patří. Zde nám vyhodnotili celkové množství splněných úkolů a dostali jsme odměny. Nejvíce nás zaujalo vábení zvěře, kdy si to někteří z nás zkoušeli a také poslední stanoviště. Některá děvčata ovšem při pohledu na kůže div neomdlela a šla si raději sednout k nedaleko stojícímu stromu. Pro nás ostatní to byl rozhodně zajímavý zážitek a vlastně i celý den.

 

text a foto: Mgr. Vítková Soňa, třídní učitel 4. C

Back to top