V pátek 11. 1. 2019 jsme v návaznosti na probíranou kapitolu v přírodovědě navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. V digitálním planetáriu jsme se v rámci virtuálního průletu mohli detailněji podívat na některé vesmírné objekty, hlavně Slunce a planety. Upevnili jsme si poznatky o denní a noční obloze, rozebrali příčiny střídání dne a noci, ročních období i fází Měsíce. Podívali jsme se do kopule s dalekohledem a mohli se zvážit na kosmické váze. Zejména technické zázemí hvězdárny nás velmi nadchlo.

 

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 5. C

Back to top