Po úspěšném zpracování tématu o energii jsme se formou center pustili do vesmírného bádání. Vytvořili jsme plakát znázorňující sluneční soustavu, napsali každý vlastní napínavý vesmírný příběh, zjistili, v jakém znamení jsme se narodili a pokusili se svůj znak namalovat. Práce se nám dařila a naše výtvory zdobí školní chodbu vedle třídy.

 

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 5. C

Back to top