Již třetím rokem pořádá naše třída s podporou rodičů Den s domácími mazlíčky. V rámci projektu besedujeme pod vedením rodičů o zvířatech, které rodiny chovají. Děti pak plní různé tematické úlohy. Projekt propojuje český jazyk, přírodovědu, výtvarnou výchovu, popřípadě matematiku. Každým rokem se setkává s obrovským zájmem dětí.

Velké poděkování za vypravování o kočkách patří letos mamince Aničky!

 

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 4. B

Back to top