6.A

Ve školním kole rychlobruslařských závodů reprezentovali naši třídu: Natálka Ř., Evelínka, Karolínka T., Karinka, Lukáš, Ondra, David, Péťa H. a Radovánek. Vítězům blahopřejeme!

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 3. A

V hodinách matematiky jsme se nyní učili sestavit sloupcový diagram. Zjistili jsme svou váhu a výšku a sestavili graf nejprve pomocí krychlí, pak jsme zakreslovali graf do sešitu. Nezapomněli jsme barevně rozlišit dívky a chlapce.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 3. A

V pátek 17. 2. probíhal v naší třídě výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu. Navštívili nás studentky stomatologie, které nám ukázaly, jak mohou vypadat zdravé zuby a dásně, ale také neopomněly ukázat, jak mohou naše ústa vypadat, nebudeme-li se o naše zuby starat. Proto jsme pak v druhé části programu předvedli, jak si zuby čistíme a ujistili se, že to umíme správně.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 3. A

V úterý 21. 2. zavítala do naší školy cimbálová kapela Réva. Během koncertu zazněly lidové písně, ale také rockové skladby i vážná hudba, např. Vltava od Bedřicha Smetany. Slyšeli jsme se tóny cimbálu, kontrabasu, klarinetu a houslí a na závěr jsme si i zatančili.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 3. A

V rámci projektu Tajemství vody jsme se dozvěděli o koloběhu vody v přírodě, v jakých podobách a skupenstvích voda na Zemi existuje. Také jsme si spočítali, kolik vody za den spotřebujeme a zopakovali jsme si převádění jednotek objemu (litry, hektolitry) apod. V centru ateliér jsme osídlovali rybník živočichy a rostlinami. O spoustě živočichů a rostlin jsme neměli ani páru, hledali jsme na internetu nebo v encyklopedii, jak vypadá např. okřehek, vodouch a larva chrostíka nebo chřástal. Bylo to velmi poučné.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 3. A

 

Back to top